O Cochemskej praxi

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

Odborné školenie Cochemskej praxe s Dr. Jürgenom Rudolphom 15.-16.4.2024

V apríli sa konalo unikátne odborné školenie profesií zúčastnených na riešení rodičovských konfliktov spôsobom zvaným Cochemská prax.

Viac informácií o školení získate kliknutím sem.


O Cochemskej praxi

Cochemská prax je systém spolupráce odborníkov, ktorí sú zainteresovaní do rodičovských sporov ohľadne dieťaťa, s cieľom pomôcť rodičom nájsť ich vlastné spoločné riešenie.

Rozchod rodičov býva pre dieťa veľmi traumatizujúci, pretože je mnohokrát plný nenávisti, pomsty a rôznych prejavov agresie. Rozchod rodičov by nemal znamenať, že dieťa príde o jedného z rodičov a že tento rodič stratí právo starať sa o svoje dieťa alebo že prestane niesť zodpovednosť za jeho výchovu. Sú rodičia, ktorí rozchod dokážu zvládnuť dohodou ohľadom starostlivosti o svoje deti. Ak nie sú rodičia natoľko psychicky zrelí a emočne inteligentní, aby si svoju rovnakú zodpovednosť za dieťa uvedomili, potrebujú spoluprácu s odborníkmi zainteresovanými do riešenia ich rodinnej situácie. Takúto spoluprácu predstavuje Cochemská prax.

Cochemská prax je systém intenzívnej koordinovanej spolupráce všetkých profesií, ktoré sú do riešenia rozvodovej/rozchodovej situácie zainteresovaní – právni zástupcovia, mediátori, psychológovia, oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, súdni znalci, súd. Ich pozície sú rovnocenné a konajú s cieľom dosiahnuť najlepšie riešenie pre dieťa, zachovať mu oboch rodičov a pomôcť rodičom minimalizovať negatívny dopad rozvodu/rozchodu na dieťa. Pomáhajú rodičom vnímať perspektívu dieťaťa a vedú ich k tomu, že obaja rodičia majú spoločnú povinnosť vyriešiť vzniknutú situáciu, pretože sú zodpovední za rozpad rodiny a zároveň obaja rodičia majú doživotnú zodpovednosť za dieťa.

,,To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať?“

To sú slová a v skratke vyjadrený prístup k rodičom Jürgena Rudolpha, nemeckého emeritného sudcu, ktorý sa najväčšou mierou podieľal na zmene tradičného rozhodovania o deťoch. So spolupracovníkmi z iných profesií vymysleli a v roku 1992 začali aplikovať tzv. Cochemskú prax v kraji Cochem-Zell v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Vestfálsko. Odvtedy sa Cochemská prax šíri nielen po Nemecku, ale aj do ďalších krajín sveta.

jurgenrudolph

PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska – párová poradkyňa a mediátorka, predsedníčka o.z. Cochemská prax.sk, Jürgen Rudolph – zakladateľ Cochemskej praxe, Markéta Nováková – zakladateľka Cochem.cz
Foto z medzinárodnej konferencie v Nadlaku - Rumunsko - 2012