Podporte nás

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

Podporiť môžete šírenie princípov Cochemskej praxe a podporiť môžete aj činnosť nášho združenia, ktoré sa snaží o zavedenie princípov do praxe po celom Slovensku. A môžete podporiť oboje :)

Aj šírenie Cochemskej praxe môžete podporiť 2 percentami daní! Neplatíte nič zo svojho, len časť vašich nedostane štát, ale občianske združenie. Pokiaľ chcete poslať 2% z daní našej spoločnosti a viete postup, tu sú naše údaje:

IČO: 51322315 Právna forma: Občianske združenie
Názov: COCHEMSKÁ PRAX.sk Ulica: Koceľova Súpisné číslo: 945/17 PSČ: 82108 Mesto: Bratislava

Ak nás ešte nepoznáte, dovoľte nám krátke predstavenie:

Sme občianske združenie, ktoré je zamerané na pomoc deťom, ktorých rodičia sa rozchádzajú / rozvádzajú. Naša pomoc deťom spočíva v práci s ich rodičmi, aby aj v tak vážnom rozhodnutí rozísť sa / rozviesť sa, zostávali naďalej rovnocennými a rovnoprávnymi rodičmi pre svoje deti.
Rodičov vedieme k vzájomným rodičovským dohodám, ktoré im pomáhajú stanoviť si pravidlá výchovy detí po ich rozvode / rozchode.

Rozvod / rozchod rodičov býva pre dieťa veľmi traumatizujúci, mnohokrát plný nenávisti, pomsty a rôznych prejavov agresie. Pod vplyvom negatívnych emócií manželia / partneri vstupujú do rozvodového konania a vyzbrojení právnikmi zaujímajú bojové pozície, uplatňujú bojové stratégie, pričom emócie sa vyostrujú a ,,záujem dieťaťa“ sa používa ako prázdny pojem k presadeniu vlastných záujmov, k ublíženiu tomu druhému. Rozvod / rozchod rodičov by nemal znamenať, že dieťa príde o jedného z rodičov a že tento rodič stratí právo sa starať o svoje dieťa, alebo že prestane niesť zodpovednosť za jeho výchovu.

Cieľ a činnosť nášho občianskeho združenia vychádza z myšlienky nemeckého emeritného sudcu Jürgena Rudolpha, ktorý sa najväčšou mierou podieľal na zmene tradičného rozhodovania o deťoch, vymyslel a začal aplikovať tzv. Cochemskú prax v roku 1992 v kraji Cochem – Zell v nemeckej spolkovej krajine Porýnie – Vestfálsko a jeho myšlienka a prax sa šíri a aplikuje v mnohých krajinách. Svojich priaznovcov má v škandinávskych krajinách, ale aj v Británii, v Japonsku, ale už aj u našich ,,susedov“ v Čechách.

Cochemská prax je opakom ,,rozvodového priemyslu“ a zároveň prevenciou pred diskrimináciou jedného z rodičov a jeho vylúčenia zo života dieťaťa. Podstatou Cochemskej praxe je vzájomná spolupráca všetkých odborníkov vstupujúcich a pomáhajúcich v rozvodovej / rozchodovej situácii rodičov s jedným podstatným zámerom – priviesť rodičov k prevzatiu ich zodpovednosti za vzniknutú situáciu, za jej vyriešenie a najmä za svoje dieťa a jeho budúcnosť.

Myšlienku a prax ,,Cochemu" sa snažíme vniesť medzi kolíznych opatrovníkov, sudcov, právnikov, psychológov, párových poradcov, učiteľov aj lekárov. Pretože situácia na Slovensku vo veciach úpravy práv a povinností rodičov k deťom je veľmi žalostná, konania sú zdĺhavé, finančne nákladné a výsledok mnohokrát diskriminuje jedného z rodičov ale aj diaťa.

Vašou finančnou podporou nám pomôžete pri realizácii našich zámerov, vytváraní propagačných materiálov, ale aj organizovaní školení a workshopov, ako pre odborníkov, tak aj pre rodičov.

Vychádzame z presvedčenia, že v rozvodových / rozchodových sporoch rodičov je nevyhnutné začať:

konať po novom = konať v prospech detí = nahradiť zaužívané vzorce novými = nerozhodovať kto bude rodič = rozhodnúť ako bude výchova prebiehať

Ďakujeme.

PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska Predsedníčka OZ COCHEMSKÁ PRAX.sk

Ak ste zamestnanec, môžete na poukázanie 2% daní využiť tento formulár, ktorý je už vyplnený našimi údajmi:
http://cochemskaprax.eu/custom/Vyhlasenie2023.pdf

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa je potrebné doručiť na ktorýkoľvek daňový úrad do 30.4.2024. !!!

Princípy Cochemskej praxe sú skvelé. Ich výsledkom sú spokojnejší rodičia, aj deti. Konečným efektom je ich spolupráca namiesto konfliktu. Stojí za to šíriť skvelé myšlienky a vy môžete byť pri tom. Propagujte články na našom webe, prípadne celý web. Sledujte nás na Facebooku a zdieľajte. Pozitívnych nápadov nie je nikdy dosť. Povedzte o tom rodine, známym, kamarátom, kolegom. Prichádza k nám novinka - prospešná deťom aj rodičom.

Snažíme sa o aplikáciu princípov a preto prinášame informácie zo sveta, prekladáme ich, zverejňujeme, tlačíme do papierovej formy, pripravujeme materiály pre jednotlivé profesie, konzultujeme s nimi, zúčastňujeme sa všetkých aktivít, ktoré sa tejto témy týkajú. Hľadáme cesty, ako je možné na Slovensku čo najdôslednejšie postupovať podľa princípov z Cochemu. Venujeme tomu svoj čas, energiu, aj financie. Pri všetkom nám môžete pomôcť. Hľadaním informácií, prekladom zo zahraničných jazykov, triedením, grafickou úpravou, prípravou článkov pre zverejnenie, tlačením letákov. Ak nemáte čas alebo vedomosti, môžete nás podporiť finančne. Pomôže nám akákoľvek suma.

Číslo bankového účtu:

IBAN: SK7083300000002201432845
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Za Vašu podporu ďakujeme aj v mene detí, rodičov a aj odborníkov, ktorým naša činnosť akýmkoľvek spôsobom pomôže