Vznik Cochemskej praxe

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

Vznik Cochemskej praxe

Najväčšou mierou sa na zmene tradičného rozhodovania o deťoch podieľal Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca. V roku 1992 vymyslel a začal aplikovať tzv. Cochemskú prax v kraji Cochem-Zell v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Vestfálsko. Išlo o nový postup v riešení poručenských sporov týkajúcich sa starostlivosti o dieťa po rozvode/rozchode, ktorý vznikol čisto z potreby, spontánne a akoby "napriek" existujúcemu systému. Táto prax sa narodila z nedostatku komunikácie, predsudkov a vzájomného osočovania medzi zástupcami profesií pôsobiacich v regióne súdu Amtsgericht Cochem. Takmer každá z profesií mala jasnú predstavu o tom, že tá iná profesia by mala robiť veci inak a lepšie (podobne ako správanie medzi rodičmi v spore), aby jej nekazila prácu s rodičmi. Došlo k minikonferenci, na ktorej si zástupcovia týchto profesií (Amtsgericht Cochem (Okr. súd), Jugendamt Cochem-Zell (OSPOD), súdni znalci, advokáti) vyjasnili svoje predsudky, oznámili svoje frustrácie a tiež potreby, aby ich práca mohla byť úspešnejšía. Spoločným záujmom všetkých bolo skutočne ochrániť záujem dieťaťa, ktorý si v minimalistickej podobe definovali ako fakt, že obaja rodičia v živote dieťaťa aj po rozvode zostanú a budú nejako obstojne fungovať, ako rozdelená rodina. Začali sa pravidelne stretávať - aby sa zlepšila komunikácia medzi nimi, začali sa navzájom zoznamovať a predstavovať každý svoju profesiu – aby pochopili dôvody, prečo ten druhý postupuje práve takto, dozvedeli sa niečo z jeho odboru a začali sa vzájomne rešpektovať. Spoločne nastavili postup, ktorý im zaručil efektivitu, významne skrátil obdobie sporu medzi rodičmi, umožnil zladiť svoje výkony tak, aby každá profesia uplatnila svoje kompetencie v pravú chvíľu a v pravej miere.

Špecifikum vzniku

Cochemská prax vznikla na základe aktivity ľudí, ktorí túto problematiku sami riešia vo svojej praxi a vidia dôsledky, ktoré vyplývajú zo súčasného spôsobu riešenia rodičovských konfliktov na rodičov, deti, ale aj širšiu rodinu. Pri vzniku Cochemskej praxe preto títo ľudia presne vedeli, čo sa musí zmeniť, mali jasný cieľ, jasnú predstavu a nečakali na možnú zmenu ,,zhora“ od najvyšších nadriadených subjektov, ktoré sa často s praktickou stránkou nestretnú. Cieľom Cochemskej praxe je záujem dieťaťa, zachovanie jeho rodinných väzieb a minimalizácia negatívnych následkov na dieťa rozvodom alebo rozchodom rodičov.