Princípy praxe

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

Princíp praxe

Postupy, ktoré sú v Cochemskej praxi uplatňované, síce zo zákona priamo nevychádzajú, ale zároveň nie sú zákonom zakázané, no uplatňované metódy sú prísnejšie než zákonom očakávaný postup. Cochemská prax je založená nielen na rýchlej deeskalácii rozvodového sporu, ale aj na prepracovanej koordinácii. Jednotlivé profesie nemusia obsiahnuť všetky schopnosti, ale naopak sa najintenzívnejšie venujú častiam, na ktoré sa špecializujú a získané informácie si navzájom vymieňajú. Hlavnou prioritou je zachovanie oboch rodičov v živote dieťaťa v čo najviac rovnocennom pomere. Rodičom vracia pocit dôvery a presvedčenie, že rodičovskú rolu zvládnu - nikto nechce byť za toho zlého či ,,menej spôsobilého", svoju zodpovednosť za vlastné dieťa si rodičia musia udržať a zároveň inštitúcie im ju ponechať.

Cochemská prax kladie záujem dieťaťa nad osobné spory jeho rodičov, je navyše postupom, ktorý v konaní, ktorého účastníkom je maloleté dieťa, ponúka riešenie, ktoré je plne v súlade s právom dieťaťa na priaznivé rodinné prostredie. Podľa Cochemskej praxe je súd tým posledným, kto by mal vo veci rozhodnúť, mali by to byť práve rodičia a ak toho nie sú schopní, mala by im Cochemská prax pomôcť vzájomné rozpory prekonať.

Základné princípy:

  1. "Ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo" - Jürgen Rudolph. Ide o základný princíp a motív, prečo v Cocheme zaviedli interdisciplinárnu spoluprácu profesií v tejto forme.
  2. Rozhodnutie patrí v prvom rade do rúk rodičov, rovnako ako zodpovednosť za život ich dieťaťa
  3. Rodičia potrebujú rešpekt, dôveru, pomoc a splnomocnenie k opätovnému prevzatiu spoločnej rodičovskej zodpovednosti
  4. Orientácia na perspektívu dieťaťa
  5. Včasná intervencia, intenzívna práca
  6. Všetky pomáhajúce profesie sú si rovnocenné
  7. Postup pomáhajúcich profesií je zladený, sledujú rovnaký cieľ

 

"Cochem" má svoj nepopierateľný význam, ktorý sa postupne šíri nie len do ďalších spolkových krajín Nemecka, ale aj zahraničia, kde sú uvedené princípy čiastočne alebo úplne aplikované v praxi. Svojich priaznivcov má v škandinávskych krajinách, ale aj v Británii alebo v Japonsku, aj u našich "susedov" v Čechách, ktorí nám  môžu byť vzorom pri etablovaní v praxi. Pevne veríme, že sa nám to podarí aj na Slovenku, veď aj naše deti si zaslúžia, aby sa rodičia aj po rozchode k sebe správali dôstojne a k deťom pristupovali zodpovedne so všetkými právami, ale aj povinnosťami.