Blogy, články

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

V dňoch 7.-8.11.2018 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie organizoval v Bratislave v poradí už 27. konferenciu Dieťa v ohrození. Témou konferencie bolo tento rok Rané poradenstvo ako prevencia školskej neúspešnosti "...aby pomoc deťom prišla včas!“

Medzi zaujímavými hosťami zo zahraničia bol aj Jürgen Rudolph, nemecký emeritný sudca, ktorý stál pri zrode Cochemskej praxe.

Sme veľmi radi, že sme sa s ním mohli po dlhšom čase opäť stretnúť. Po skončení konferencie sme sa spolu navečerali a v príjemnej atmosfére sme pokračovali v diskusii :) Ako sám povedal počas večera - toto je naša konferencia :) Pán Jürgen Rudolph bol pri výkone práce rodinného sudcu frustrovaný z toho, že deti rozvodom rodičov prichádzajú o jedného rodiča. Sám priznáva, že bol taký istý ako ostatní sudcovia, robil tie isté "chyby": "Ja som sa učil paragrafy, nevedel som, aké následky na dieťa má rozvod rodičov, ich konflikt, to všetko som sa naučil pri spolupráci s odborníkmi z iných profesií". O svoju skúsenosť s multiodborovou spoluprácou, tzv. Cochemskou praxou, sa dnes delí s mnohými odborníkmi. Šíri ju ďalej, aby sa začali v súdnych konaniach aplikovať zmeny, teda aby zodpovednosť za deti zostala rodičom. Nie je dôležité, čo, kto, komu pri hádke povedal, ale to, aby si dokázali odpustiť a aby predstúpili pred súd s návrhom, ako sa po rozvode/rozchode chcú starať o svoje deti. Včasná intervencia je základom, ktorým môžeme my, odborníci z pomáhajúcich profesií, byť rodičom nápomocní. Pretože ak chceme, aby deti boli sťastné, môžeme im pomôcť pomocou ich rodičom.

IMG 0004w

20181108 175803w