Blogy, články

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

Rozhodnutie patrí v prvom rade do rúk rodičov, rovnako ako zodpovednosť za život ich dieťaťa

Aké rozhodnutie ohľadne dieťaťa je správne? Jürgen Rudolph vždy hovorí, že správne je rozhodnutie rodičov. Rozhodnutie súdu je zlé. Má v tom úplne jasno. Najskôr dlhé roky ako sudca robil vlastné rozhodnutia v sporoch rodičov o deti. K tomuto obdobiu sa vyjadruje slovami: "Aj ja mám na rukách krv detí, o ktorých som rozhodoval." Po zmene systému práce dlhé roky čítal a potvrdzoval rozhodnutia rodičov. Spoločné rozhodnutia, ku ktorým postupne prišli a súhlasia s nimi obaja rodičia. Samozrejme, sudca môže zhodnotiť, že riešenie nájdené rodičmi nie je v záujme dieťaťa. Toto sa v Cocheme nestávalo, lebo pri tvorbe riešenia asistovali odborníci. Títo vyzývali rodičov, aby rešpektovali názor dieťaťa a zároveň im pomáhali pochopiť perspektívu dieťaťa. Riešenia rodičov boli dobré a trvácne.

Rodičia sú zodpovední za príchod dieťaťa na svet a obaja majú rodičovskú zodpovednosť za dieťa. Táto zodpovednosť rozchodom alebo rozvodom manželstva nekončí, trvá minimálne do doby, keď ich dieťa dosiahne plnoletosť. V Cochemskej praxi rodičom ich zodpovednosť jednotne pripomínajú zástupcovia spolupracujúcich profesií aj v prípade, že sa rodičia snažia zodpovednosť preniesť na niekoho iného, napr. na súd. Rodičia sú zodpovední aj za to, že sa snažia zodpovednosti zbaviť.